pages bg right
Сфера основания

Разное ← Сфера основания

Вид
Название
Описание
Вес
Сфера основания Самая обычная сфера.
1

Выпадает

Вид
Название
Агрессия на перевоплощение
Агрессия на невидимость
Места обитания
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да
Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
(Visited 110 times, 1 visits today)