pages bg right
Остров Демоджар – Территория Дайнека

Вид
Название
Агрессия на перевоплощение
Агрессия на невидимость
Места обитания
Черный медведь
Нет
Нет
Кровавый волк
Да
Да
Рогатый кабан
Нет
Нет
Дикий орк-лучник
Да
Да
Орк-варвар
Да
Да
Гоблин-варвар
Нет
Нет
Дикий тролль
Да
Да
Кобольд с топором
Да
Да
Скрытный кобольд
Да
Да
Морская ламия
Да
Да
Прозорливая горгулья
Да
Да
Обыкновенный тарантул
Да
Да
Прозорливый рогатый паук
Да
Да
Титановый жук
Да
Да
Блуждающий гнолл
Да
Да
Блуждающий гнолл-лучник
Да
Да
Гремлин с холма
Да
Да
Гремлин-друид
Да
Да
Каменный гремлин
Да
Да
Прозорливый зомби
Да
Да
Прозорливый упырь
Да
Да
Каменный древопаук
Да
Да
Повелитель привидений
Да
Да
Привидение костей
Да
Да
Призрак серпа
Да
Да
Примитивная глубоководная рыба
Да
Да
Примитивный тритон
Да
Да
Прозорливый лангуст
Да
Да
Прозорливый рыбоящер
Да
Да
Прозорливый троглодит
Да
Да
Примитивный титановый орк
Да
Да
Рубиновая саламандра
Да
Да
Верховный вождь Туранка
Да
Да
Горец Туранка
Да
Да
Дикарь Туранка
Да
Да
Убийца Туранка
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
(Visited 5 001 times, 1 visits today)